Hauron

System zarządzania firmą Hauron


Program do zarządzania firmą i projektami Hauron jest dedykowany do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Zaprojektowany i stworzony, aby wspierać wewnętrzne procesy i strumienie przepływu informacji oraz dokumentów. System zarządzania Hauron opiera się o rozwiązania pracy w chmurze SaaS. Prywatna infrastruktura jest możliwa dla użytkowników korporacyjnych.


System zarządzania Hauron.com

Moduły oprogramowania


Hauron został wyposażony w moduły niezbędne w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa: Pracownicy, Projekty, Zadania, Oferty, Podwykonawcy. System zarządzania może być konfigurowany:

  • każdy z modułów może być modyfikowany
  • możliwe jest budowanie powiązań między modułami
  • hierarchia dostępu do danego modułu oprogramowania

Użytkownik, w ramach jednej subskrypcji, może definiować wiele firm z różnych branż. Każda taka firma może mieć indywidualnie zmodyfikowane moduły.

hauron moduły
Hauron Management Systems Logo

Zarejestruj się w Hauronie!

Program do zarządzania firmą i projektami.
Hauron, dedykowany do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w optymalizacji procesów i strumienie informacji.